^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 11 24

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

173290

Tolerancijos diena

delione

 

 

 

 

  Lapkričio 16-oji Tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos Dėlionė.
 Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. 

 

 

 

Skaityti daugiau...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO NAUJI SPRENDIMAI

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=nj21zph5y
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux94cc
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f05b490203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux946g
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e6df320203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=a09v25kdv

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU (2020 m. lapkričio 9–27 d.)


Ugdymas organizuojamas:

1. Pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
2. Pagal pagrindinio ugdymo programą 5–10 klasėse – nuotoliniu būdu.
3. Neformalusis vaikų švietimas 5–10 klasėse – nuotoliniu būdu.
4. Pailgintos dienos grupės veikla ir neformalusis vaikų švietimas 1–4 klasių mokiniams – kontaktiniu būdu.
5. Švietimo pagalba 1–4 klasių mokiniams teikiama kontaktiniu būdu, 5–10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.
6. Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių Stepono Kairio skyriuje ir specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre visos ugdymo programos – kontaktiniu būdu.

  

Graikų meno ir kultūros atspindžiai Anykščiuose

menas   

 

   Ne, tai buvo ne užgavėnių kaukės. Tai buvo senovės graikų teatro improvizacija. 

 6a klasės mokiniai Anykščiuose atrado senovės Graikiją. Smagu buvo pasidarius graikų   dievų  kaukes, suvaidinti sceną ,,Graikų dievų gyvenimai” prie jonėninės formos kolonų,   kuriomis puošiasi Istorijų dvarelio fasadas.


Skaityti daugiau...