^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 01 28

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

179406

MOKONOMIKA

  Sausio 21 d. Anykščių Antano Baranausko 6–10 klasių mokiniai dalyvavo respublikinėje Swedbank inicijuotoje didžiausioje nuotolinėje pamokoje „MOKOnomika“. Pamoka prisidėjo prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Skaityti daugiau...

Laisvės gynėjų diena

sausio13

 

   

 

  Praėjo trys dešimtmečiai nuo 1991 sausio 13-osios įvykių, kuomet susitelkus ir vieningai buvo kovojama už laisvą Lietuvą. Šiemet šią ypatingą sukaktį minime kitaip – be tradicinių laužų deginimo, iškilmių ir susibūrimų.Skaityti daugiau...

Atmintis gyva, nes liudija

  Mokykla, kaip ir visa šalis, prisimindama Sausio 13-osios įvykius šiandien rytą uždegė žvakutes languose ir ant medelių prie mokyklos nutūpė 14 paukščių atminimui tų, kurie žuvo gindami mūsų Laisvę. Atmintis gyva, nes liudija.
Skamba mūsų mokyklos mokinio Aivaro Namajuškaus ir Deivio atliekama daina „Lietuva“

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU (2020 m. gruodžio 16 – 2021 m. sausio 31 d.)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pradinių klasių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu švietimo įstaigoje

Ugdymas organizuojamas: 

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose (Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių Stepono Kairio skyriuje ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre) rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2. Pradinio, pagrindinio ugdymo programas – nuotoliniu būdu, išskyrus Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre kontaktiniu būdu ugdomus mokinius pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

3. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

4. Neformalųjį vaikų švietimą – nuotoliniu būdu.

5. Švietimo pagalbą 1–10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu.

Mielieji,

Sveikinimas1