^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 09 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

201430

Darbo užmokestis

                 Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

Etatų skaičius

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis
Direktorius 1 * 1 1 *
Direktoriaus pavaduotojas 2 1431 1,5 2 1600
Mokytojas 42 1021 29,32 41 1077
Logopedas 1 * 1 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 1 *
Specialusis pedagogas 2 1135 2 2 1142
Bibliotekininkas 1 * 1 1 *
Režisierius 1 * 0,5 1 *
Psichologas 1 * 1 1 *
Ūkvedys 1 * 1 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 769 3 3 837
Valytojas 8 607   8 642

Statinių priežiūros darbininkas 

2 607 1,5 2 522
Aplinkos tvarkytojas 2 607 2 2 642
Raštvedys 1 * 1 1 *
Sekretorius 1 * 1 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 1 *
Buhalteris 1 * 1 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 1 *
Elektrikas 1 * 0,5 1 *
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 2 933 1,25 2 663
Mokyklos budėtojas 1 * 1 1 *
Rūbininkas 1 * 1 1 *
Mokytojo padėjėjas 5 751 2,5 4 512

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė