^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2019 09 22

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius       2018 m. Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2019 m.

II ketvirtis

eurai

     eurai
Direktorius 1 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas 2 889 2 1155
Mokytojas 46 655 45 865
Logopedas 1 * 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 *
Specialusis pedagogas 2 653 2 1080
Bibliotekininkas 1 * 1 *
Režisierius 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Ūkvedys 1 * 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 484 3 644
Valytojas 10 400 8 555

Statinių priežiūros darbininkas        

2 400 2 555
Aplinkos tvarkytojas 2 400 2 555
Raštvedys 1 * 1 *
Sekretorius 1 * 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 *
Buhalteris 1 * 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 *
Elektrikas 1 * 1 *
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1 * 1 *
Mokyklos budėtojas 1 * 1 *
Rūbininkas 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas 3 449 3 612

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė V. Periokienė