Mokyklos dokumentai

2020—2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2020—2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS NUOSTATAI

KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

SVEIKATOS SPECIALISTĖS, VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE VEIKLOS PLANAS

LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS